1 lutego 2014

Wrocław


Wrocław - obecna stolica woj. dolnośląskiego, jest piąte co do wielkości w Polsce (293 km^2) i czwarte co do liczby ludności (ok. 630 tys. ludzi). Pochodzenie nazwy miasta jest niejasne, główną hipotezą jest to, że "Wrocław" pochodzi od czeskiego księcia Vratislawa I, który mógł częściowo sprawować władzę nad miastem i według legend był założycielem osady. Prawdopodobnie osadnictwo na tych terenach rozwinęło się w VI wieku, pierwszy raz o Wrocławiu napisano w 1000 roku, w związku z nadaniem biskupstwa miastu przez cesarza podczas zjazdu gnieźnieńskiego. Od końca X do XIII wieku Wrocław był pod władaniem Piastów, dopiero w 1335 roku przejęli go Czesi, a w 1525 roku znalazł się pod panowaniem Habsburgów, w 1741 roku w wyniku wojen śląskich trafił do Prus i w 1945 roku, na konferencji poczdamskiej zadecydowano o tym, że Śląsk razem z Wrocławiem zostanie przyznany Polsce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz