1 lutego 2014

Ratusz wrocławski


Ratusz we Wrocławiu - zbudowany w stylu późnogotyckim, początki jego budowy datuje się na koniec XIII wieku, obecnie znajduje się tam Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Piwnica Świdnicka - jedna z najstarszych restauracji w Europie, założona prawdopodobnie w 1332 roku, pierwotnie była pijalnią piwa; Galeria Sławnych Wrocławian z popiersiami sławnych osób związanych z Wrocławiem (są to m.in.: Henryk Brodaty, Jadwiga Śląska, Edith Stein, Henryk Tomaszewski). 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz