30 sierpnia 2013

Praga - historia w skrócie


Praga - stolica Czech, liczba ludności wynosi 1,2 mln, a powierzchnia - niecałe 500 km² . Pierwsi osadnicy zamieszkiwali te tereny już 500 lat p.n.e., były to plemiona celtyckie. Następnie zostały one wyparte przez germanski lud Markomanów, a ok. 500 roku zaczęły przybywać tutaj plemiona słowiańskie. Ok. 800 roku władze objęła dynastia Przemyślidów, która założyła tutaj miasto. Od tego czasu Praga zaczęła się rozwijać: w 973 r. powstało pierwsze biskupstwo na tych terenach, którego ranga w 1344 r. została podniesiona do arcybiskupstwa; wzniesiono Zamek Praski i Wyszehrad, założono pierwszy uniwersytet w Europie Środkowej - Carolinum. W XVII Praga zaczęła tracić na swoim znaczeniu na rzecz Wiednia, zmieniło się to dopiero w XIX wieku, kiedy to miała miejsce Wiosna Ludów. Na przełomie XIX i XX w. dokonano rewolucyjnej przebudowy praskiego budownictwa w ramach tzw. asanacji praskiej, zniszczono przy tym wiele cennych obiektów. W latach 1918-1993 była stolicą Czechosłowacji, a po rozdzieleniu się Słowacji i Czech została stolicą Czech.
Posted by Picasa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz