7 czerwca 2013

Kazimierska Fara

o

Fara w Kazimierzu Dolnym - wybudowana w ok. 1325 roku, ufundowana przez króla Kazimierza Wielkiego. Do budowy kościoła użyto miejcowego kamienia wapiennego. W 1561 roku został zniszczony w pożarze miasta, następnie w latach 1586-1613 przeprowadzono odbudowę fary pod kierownictem Jakuba Balina - muratora pochodzącego z Włoch. Kościół dotknęły także potop szwedzki, powstanie listopadowe i I wojna światowa - dopiero po tych wydarzeniach przybrał swój obecny kształt.
Posted by Picasa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz