16 stycznia 2013

Biskupin


Biskupin - miejsce, w którym znajdowała się osada powstała w ok. 738 r. p.n.e. na Jeziorze Biskupińskim. Była ona zamieszkana przez 150 lat, wybudowano tam 106 domostw, w którym mieszkało ponad 800 osób. Nieznana jest przyczyna upadku grodu, podaje się trzy hipotezy: najazd Scytów, podniesienie się wody w jeziorze wskutek zmiany klimatu lub konieczność zmiany otoczenia spowodowana wyeksploatowaniem terenu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz