17 stycznia 2013

Biskupin (II)


W Biskupinie mieszkało ok. 1000 osób, byli to Prasłowianie, należący do kultury łużyckiej. Zajmowali się głównie rybołówstwem, myślistwem, rolnictwem, hodowlą zwierząt i rzemiosłem (np. tkactwem, garncarstwem). Uprawiano przeważnie rośliny strączkowe, oleiste, a także rzepę i len, hodowano natomiast konie, bydło, owce i kozy.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz