28 czerwca 2011

Wieliczka(Komora Janowice, rzeźba Wielka Legenda; Szyb Daniłowicza; Komora Pieskowa Skała, rzeźba "Nosicze"; Komora Wellmar, jeziorko solne)

Kopalnia soli "Wieliczka" – kopalnia soli kamiennej, w Wieliczce pod Krakowem. Od XIII wieku do 1772 wspólnie z kopalnią soli "Bochnia" wchodziła w skład żupy krakowskiej. Sole wydobywane w kopalni pochodzą z miocenu i zostały wraz utworami towarzyszącymi tektonicznie przesunięte przez ruchy orogenezy alpejskiej w obecne miejsce z pierwotnej lokalizacji odległej o minimum kilkadziesiąt kilometrów
Posted by Picasa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz