28 czerwca 2011

Kazimierz Dolny


(Stara Łaźnia, Góra Trzech Krzyży, kamienica "Gdańska",ruiny zamku z ok. 1350r., rynek i kamienice Przybyłów, drewniana studnia z pocz. XX w.)

Kazimierz Dolny - miasteczko położone u ujścia Grodarza do Wisły, powstałe w XIII w. na miejscu osady Wietrzna Góra. Okres świetności przeżywa w wieku XVII dzięki rozwojowi handlu zbożem, na którym to wzbogacają się rody mieszczańskie. Z tego okresu pochodzi większość zabytków w miasteczku. Po wiekach upadku, uroda miasteczka zostaje odkryta przez artystów i dzięki nim, a szczególnie malarzom, miejsce to magnetyczną siłą przyciąga coraz większe rzesze jego miłośników.
Posted by Picasa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz