20 sierpnia 2013

Panorama Racławicka (2)Obraz został namalowany z okazji setnej rocznicy powstania kościuszkowskiego. Przedstawia bitwę pod Racławicami, w której wojska polskie pod dow. Tadeusza Kościuszki pokonały wojska rosyjskie pod dow. Aleksandra Tormasowa. W 1896 przewieziono go do Budapesztu, gdzie obejrzało go 800 tys. Węgier. Później, do  roku 1944 wystawiono go we Lwowie, podczas II wojny światowej ukryto go we lwowskim klasztorze bernandynów. W 1946 r. Panoramę przewieziono do Wrocławia, aż do 1980 r. przechowywano ją w różnych magazynach. W tym czasie władze wstrzymywały realizacje projektów budowy rotundy w obawie przed reakcją władz sowieckich. Po wydarzeniach sierpniowych w 1980 roku budowę wznowiono i 14 czerwca 1985 r. nastąpiło uroczyste otwarcie rotundy w Wrocławiu.
Posted by Picasa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz