30 lipca 2013

Kłodzko (4)


Po zdobyciu Kłodzka przez Austriaków w 1622 r. zaczęli oni przebudowywać zamek w twierdzę. Pracami dowodził Jakub Carove wg projektu Saebischa w 1680-1702. Wg pokoju wrocławskiego z 1742 r. Kłodzko przeszło pod panowanie Prus. W tym czasie cesarz Prus przystąpił do rozbudowanie twierdzy. W 1877 r. twierdzę przekształcono w magazyny i więzienie dla jeńców wojennych i więźniów politycznych. Pod koniec XIX wieku wybudowano pocztę, sąd i starostwo, odbudowano ratusz, założono linie kolejowe łączące Kłodzko m.in. z Wrocławiem i Wałbzychem.
Posted by Picasa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz