27 lipca 2013

Kałków - historiaPierwsza wzmianka o Kałkowie pojawiła się w kronikach Jana Długosza w 1578 r. Od 1775 r. wieś należała do dworu Godów, w 1900 r. miał miejsce pożar, w którym zniszczyła się praktycznie cała wieś. Podczas II wojny światowej stacjonował tam niemiecki oddział kawalerii, w 1942 r. powstawały Bataliony Chłopskie w Kałkowie i Godowie, które później zostały włączone do jednego z plutonów III Rejonu Gór Świętokrzyskich „Świt”.
Posted by Picasa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz