6 sierpnia 2011

Bazylika w Sandomierzu


Bazylika Katedralna Narodzenia NMP - gotycki kościół wzniesiony w XIV w. To budowla typu halowego z trójbocznie zamkniętym, wydłużonym prezbiterium, nakryta sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, z XVIII-wieczną dzwonnicą. Barokowa fasada świątyni pochodzi z 1670 r., a w latach 1708-1776 nastała barokizacja jej wnętrza. Na wyposażenie bazyliki składają się: freski bizantyjsko-ruskie, obrazy i rzeźby, ołtarze rokokowe z XV-XVII w.; polichromie w prezbiterium wykonane około 1421 r.; w skarbcu przechowywane są liczne inkunabuły oraz relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego. W 1818 r. świątynia otrzymała godność Katedry, a w 1960 r. – Bazyliki Katedralnej.
Posted by Picasa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz