29 lipca 2011

Stutthof


Wyzwalanie obozu
Wojska radzieckie zbliżały się do obozu, dlatego dowództwo zadecydowało o ewakuacji więźniów do niemiecki obozów pracy w okolicach Lęborka. Więźniów ustawiono w 7 kolumnach po 1100-1600 osób. Powtórzono to 26 stycznia, a do marca w obozie przebywało 12 00o więźniów. W kwietniu ta liczba wynosiła tylko 4508, panowała tam epidemia tyfusu. 9 maja 1945r. gdy do obozu dotarli Rosjanie, przebywało tam 140 więźniów i 20 000 cywili z Prus Wschodnich.
Posted by Picasa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz