7 lipca 2011

Frombork Mikołaja Kopernika


Mikołaj Kopernik - żył w latach 1473 - 1543. Był polskim astronomem, lekarzem i duchownym. W 1510 został kanonikiem warmińskim i zamieszkał we Fromborku, prowadził tam obserwacje astronomiczne i pisał swe główne dzieło. W czasie wojny polsko-krzyżackiej był zaangażowany w obronę Olsztyna (1520-1521). W latach 1517-1526 publikował prace o reformie moneternej, sformułował w nich prawo wypierania lepszego pieniądza przez gorszy. Kopernik jako pierwszy w czasach nowożytnych opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, który był opisany w dziele "O obrotach ciał niebieskiech". Teoria Kopernika stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych w okresie renesansu jej zwolennikami byli m.in. Jan Kepler i Galileusz.
Posted by Picasa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz