27 czerwca 2011

Kudowa Czermna


Kaplica Czaszek w Kudowie Czermnej - jej wnętrze jest pokryte 3 tys. czaszek i kości ludzi, którzy umarli podczas epidemii chrób zakaźnych lub wojny w XVII i XVIIIw . Pomysłodawcą był ks. proboszcz Wacław Tomaszek pochodzący z Czech. Kaplicę budowano w latach 1776-1804, znajdują się w niej szczątki m.in. ks. Tomaszka, sołtysa Czermnej i jego żony, grabarza Langera, dwumetrowego Szweda i charakterystycznie zbudowana czaszka Tatara, czaszka ze zmianami chorobowymi oraz źle zrośnięte kości kończyn.
Posted by Picasa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz