16 stycznia 2011

Зіма ў Брэсце.

Kartkę otrzymałam od Daszy z Białorusi, przedstawia zimę w jej rodzinnym Brześciu. 


Brześć, daw. Brześć Litewski -  miasto w zachodniej części Białorusi, nad Bugiem. mieszka tam 299 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka o Brześciu pochodzi z 1017. Ma początku we władaniu książąt ruskich (XI - XIII w.), później wraz z Rusią zdobyty przez Litwę. Na mocy unii polsko-litewskiej znalazł się w granicach Rzeczpospolitej. Od 1919 w Polsce. W 1939 było to miejsce spotkania: wspólnej defilady wojsk niemieckich i sowieckich uczestniczących w agresji na Polskę. Następnie było okupowane przez Sowietów. We wrześniu 1944 - obóz przejściowy NKWD dla oficerów AK z Podlasia, Lubelszczyzny, Polesia. Po 1944 na terytorium Białorusi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz